The Terra – An Hưng Văn Phú Hà Đông

Địa chỉ: Tòa nhà Home City 177 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội

Hotline: 090 168 4433

Email: cafethang3@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN